اگر واحد مورد نظر شما در لیست واحدهای موجود نیست می‌توانید درخواست خود را در سایت ثبت نمایید تا در صورت موجود شدن واحدی با معیارهای شما در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند. درخواست واحد

واحدهای قابل خرید

واحد: 122.76 متری، 2 اتاق خواب

قیمت: 118,340,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 122.76 متری، 2 اتاق خواب

قیمت: 118,340,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 202 متری، 3 اتاق خواب

قیمت: 212,100,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 113 متری، 2 اتاق خواب

قیمت: 113,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 103 متری، 2 اتاق خواب

قیمت: 98,106,500,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 110 متری، 1 اتاق خواب

قیمت: 107,800,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 12، تیپ 9،

قیمت: 107,800,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 9، تیپ 4،

قیمت: 92,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 9، تیپ 8،

قیمت: 10,600,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 3، تیپ 3،

قیمت: 118,340,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 3، تیپ 3،

قیمت: 118,340,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 1، تیپ 4،

قیمت: 113,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 12، تیپ 4،

قیمت: 98,106,500,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 9، تیپ 10،

قیمت: 112,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 3، تیپ 2،

قیمت: 116,622,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 6، تیپ 2،

قیمت: 212,100,000,000 ریال

مشاهده جزییات