انتخاب واحد » بر اساس جانمایی
1- جهت انتخاب واحد دلخواه، لطفاً بر روی بلوک مورد علاقه‌ی خود کلیک نموده و به پایین عکس مراجعه نمایید.
بلوک‌های قابل فروش در این فاز عبارتند از: A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3