اگر واحد مورد نظر شما در لیست واحدهای موجود نیست می‌توانید درخواست خود را در سایت ثبت نمایید تا در صورت موجود شدن واحدی با معیارهای شما در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند. درخواست واحد

واحدهای قابل رهن و اجاره

واحد: 113 متری، 2 اتاق خواب

رهن: 7,000,000,000 ریال

اجاره: 20,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 114 متری، 2 اتاق خواب

رهن: 2,000,000,000 ریال

اجاره: 150,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 113 متری، 2 اتاق خواب

رهن: 2,000,000,000 ریال

اجاره: 140,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 106 متری، 2 اتاق خواب

رهن: 2,500,000,000 ریال

اجاره: 140,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 202 متری، 3 اتاق خواب

رهن: 9,000,000,000 ریال

اجاره: 90,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 109 متری، 2 اتاق خواب

رهن: 7,300,000,000 ریال

اجاره: 0 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 12، تیپ 2، طبقه 1

رهن: 7,300,000,000 ریال

اجاره: ندارد

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 2، تیپ 4، طبقه 1

رهن: 7,000,000,000 ریال

اجاره: 20,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 7، تیپ 5، طبقه 5

رهن: 2,000,000,000 ریال

اجاره: 150,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 1، تیپ 5، طبقه 7

رهن: 2,000,000,000 ریال

اجاره: 140,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 14، تیپ 6، طبقه 6

رهن: 2,500,000,000 ریال

اجاره: 140,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 6، تیپ 2، طبقه 7

رهن: 9,000,000,000 ریال

اجاره: 90,000,000 ریال

مشاهده جزییات