اگر واحد مورد نظر شما در لیست واحدهای موجود نیست می‌توانید درخواست خود را در سایت ثبت نمایید تا در صورت موجود شدن واحدی با معیارهای شما در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند. درخواست واحد

واحدهای قابل خرید

واحد: 112 متری، 2 اتاق خواب

قیمت: 90,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 108 متری، 2 اتاق خواب

قیمت: 81,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 132 متری، 2 اتاق خواب

قیمت: 99,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 83 متری، 1 اتاق خواب

قیمت: 66,680,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 153 متری، 3 اتاق خواب

قیمت: 133,110,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 248 متری، 4 اتاق خواب

قیمت: 186,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 9، تیپ 6،

قیمت: 66,680,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 1، تیپ 1،

قیمت: 90,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 13، تیپ 2،

قیمت: 81,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 5، تیپ 9،

قیمت: 99,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 13، تیپ 3،

قیمت: 114,057,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 6، تیپ 7،

قیمت: 133,110,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 11، تیپ 6،

قیمت: 186,000,000,000 ریال

مشاهده جزییات