شماره فایل: 43

متراژ: تیپ I، طبقه 4، متراژ 109 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: جنوبی

توضیحات:

قیمت هر متر مربع: 500,000,000 ریال

قیمت کل: 54,500,000,000 ریال