شماره فایل: 41

متراژ: تیپ D، طبقه 9، متراژ 166 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: شرقی

توضیحات: این واحد دوبلکس است

قیمت هر متر مربع: 54,000,000 ریال

قیمت کل: 89,640,000,000 ریال