شماره فایل: 40

متراژ: تیپ D، طبقه 9، متراژ 197 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 3

موقعیت آپارتمان: شرقی

توضیحات:

قیمت هر متر مربع: 38,000,000 ریال

قیمت کل: 75,000,000,000 ریال