شماره فایل: 233

متراژ: تیپ C، طبقه 1، متراژ 122.76 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: شمال شرقى

توضیحات:

قیمت هر متر مربع: 970,000,000 ریال

قیمت کل: 118,340,000,000 ریال