شماره فایل: 223

متراژ: تیپ D، طبقه 9، متراژ 103 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 2

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: جنوب غربى

توضیحات: داراى تراس ده مترى در سالن

قیمت هر متر مربع: 950,000,000 ریال

قیمت کل: 98,106,500,000 ریال