شماره فایل: 220

متراژ: تیپ I، طبقه 11، متراژ 110 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 1

موقعیت آپارتمان: جنوب غربی

توضیحات: دارای تراس سه متری در اتاق خواب مستاجرد دارد تا برج5 /1401

قیمت هر متر مربع: 980,000,000 ریال

قیمت کل: 107,800,000,000 ریال