شماره فایل: 217

متراژ: تیپ D، طبقه 5، متراژ 92 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 1

موقعیت آپارتمان: شمال شرقی

توضیحات: فروشنده واقعی

قیمت هر متر مربع: 950,000,000 ریال

قیمت کل: 87,143,500,000 ریال