شماره فایل: 209

متراژ: تیپ B، طبقه 4، متراژ 127 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: شمال غربى

توضیحات: فروشنده واقعى

قیمت هر متر مربع: 930,000,000 ریال

قیمت کل: 11,885,400,000 ریال