شماره فایل: 196

متراژ: تیپ H، طبقه 5، متراژ 106 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 1

موقعیت آپارتمان: جنوب غربى

توضیحات:

قیمت هر متر مربع: 1,000,000,000 ریال

قیمت کل: 10,600,000,000 ریال