شماره فایل: 182

متراژ: تیپ E، طبقه 6، متراژ 102 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: شرقی

توضیحات: در صورت پرداخت یکجا تخفیف در نظر گرفته میشود

قیمت هر متر مربع: 920,000,000 ریال

قیمت کل: 93,968,800,000 ریال