شماره فایل: 168

متراژ: تیپ B، طبقه 1، متراژ 122 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: شمال غربی

توضیحات: فروشنده واقعی

قیمت هر متر مربع: 950,000,000 ریال

قیمت کل: 116,622,000,000 ریال