شماره فایل: 166

متراژ: تیپ A، طبقه 4، متراژ 112 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: شمالی

توضیحات:

قیمت هر متر مربع: 920,000,000 ریال

قیمت کل: 103,672,000,000 ریال