شماره فایل: 156

متراژ: تیپ I، طبقه 4، متراژ 132.45 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: شمالی

توضیحات:

قیمت هر متر مربع: 950,000,000 ریال

قیمت کل: 125,827,500,000 ریال