شماره فایل: 146

متراژ: تیپ F، طبقه 2، متراژ 83 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 1

موقعیت آپارتمان: جنوبی

توضیحات:

قیمت هر متر مربع: 800,000,000 ریال

قیمت کل: 66,680,000,000 ریال