شماره فایل: 140

متراژ: تیپ E، طبقه 4، متراژ 102.14 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: جنوب شرقی

توضیحات:

قیمت هر متر مربع: 800,000,000 ریال

قیمت کل: 81,712,000,000 ریال