شماره فایل: 138

متراژ: تیپ F، طبقه 2، متراژ 248 مترمربع

تعداد پارکینگ: 3

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 4

موقعیت آپارتمان: شمال شرقی

توضیحات:

قیمت هر متر مربع: 750,000,000 ریال

قیمت کل: 186,000,000,000 ریال