شماره فایل: 136

متراژ: تیپ C، طبقه 9، متراژ 131.1 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: شمالی

توضیحات: این واحد دارای تراس 10 متری کنار سالن می باشد.

قیمت هر متر مربع: 900,000,000 ریال

قیمت کل: 117,990,000,000 ریال