شماره فایل: 31

متراژ: تیپ F، طبقه 1، متراژ 232 مترمربع

تعداد پارکینگ: 2

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 3

مبلغ رهن: 17,000,000,000 ریال

مبلغ اجاره: 0 ریال

موقعیت آپارتمان: جنوبی

توضیحات: کلید نخورده بدون تراس به شرط تمدیدپارکینگ اجاره ای موجود میباشد