شماره فایل: 297

متراژ: تیپ C، طبقه 7، متراژ 125 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

مبلغ رهن: 10,000,000,000 ریال

مبلغ اجاره: 320,000,000 ریال

موقعیت آپارتمان: شمال شرقی

توضیحات: ویو کوه اجاره یکسال پرداخت شود یک ماه کسر شود