شماره فایل: 285

متراژ: تیپ F، طبقه 1، متراژ 125 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

مبلغ رهن: 22,000,000,000 ریال

مبلغ اجاره: 0 ریال

موقعیت آپارتمان: جنوبى

توضیحات: داراى تراس ده مترى در سالن به شرط تمديد قابل تبديل به اجاره و رهن كامل