شماره فایل: 147

متراژ: تیپ F، طبقه 5، متراژ 160 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

مبلغ رهن: 8,000,000,000 ریال

مبلغ اجاره: 220,000,000 ریال

موقعیت آپارتمان: جنوبی

توضیحات: این واحد دوبلکس است