اگر واحد مورد نظر شما در لیست واحدهای موجود نیست می‌توانید درخواست خود را در سایت ثبت نمایید تا در صورت موجود شدن واحدی با معیارهای شما در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند. درخواست واحد

واحدهای قابل رهن و اجاره

واحد: 105 متری، 2 اتاق خواب

رهن: 5,000,000,000 ریال

اجاره: 350,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 155 متری، 3 اتاق خواب

رهن: 10,000,000,000 ریال

اجاره: 420,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 160 متری، 2 اتاق خواب

رهن: 10,000,000,000 ریال

اجاره: 400,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: 105 متری، 2 اتاق خواب

رهن: 5,000,000,000 ریال

اجاره: 350,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 12، تیپ 8، طبقه 4

رهن: 5,000,000,000 ریال

اجاره: 350,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 6، تیپ 3، طبقه 6

رهن: 10,000,000,000 ریال

اجاره: 420,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 10، تیپ 2، طبقه 5

رهن: 10,000,000,000 ریال

اجاره: 400,000,000 ریال

مشاهده جزییات

واحد: بلوک 13، تیپ 8، طبقه 11

رهن: 5,000,000,000 ریال

اجاره: 350,000,000 ریال

مشاهده جزییات