شماره فایل: 200

متراژ: تیپ D، طبقه 6، متراژ 197 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 3

موقعیت آپارتمان:

توضیحات: این واحد دوبلکس است

قیمت هر متر مربع: 880,000,000 ریال

قیمت کل: 173,360,000,000 ریال