شماره فایل: 295

متراژ: تیپ A، طبقه 10، متراژ 155 مترمربع

تعداد پارکینگ: 2

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 3

مبلغ رهن: 30,000,000,000 ریال

مبلغ اجاره: 0 ریال

موقعیت آپارتمان:

توضیحات: