انتخاب واحد » بر اساس جانمایی
1- جهت انتخاب واحد دلخواه، لطفاً بر روی بلوک مورد علاقه‌ی خود کلیک نموده و به پایین عکس مراجعه نمایید.
بلوک‌های قابل فروش در این فاز عبارتند از: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, B1, D1, D2